Zarys historii doradztwa rolniczego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Upadek I Rzeczpospolitej i okres zaborów – okres od 1772 do 1918 r. Historia doradztwa rolniczego wiąże się ze zmianą własności ziemi  i utworzeniem chłopskich gospodarstw rolnych. W Polsce proces ten zaczął się pod koniec XVIII wieku, kiedy w 1772 r. Sejm podjął próbę reformy rolnej.

więcej…

Początki były trudne…, ale ciekawe.

Leszek Piechocki prawie całe swoje zawodowe życie związał z doradztwem. Został zatrudniony w 1975 r. przez Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Minikowie, który po kilku miesiącach zmienił nazwę na Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego …

więcej…

Prawie 50 lat pracy w Ośrodku w Minikowie

W ciągu minionych 67 lat działalności Ośrodka organizacja i zadania sukcesywnie się zmieniały i były zależne od polityki społeczno-gospodarczej państwa, jak i uwarunkowań i przemian na wsi. W ostatnich dekadach zmiany te wynikały również z transformacji ustrojowej państwa i przygotowania rolników do wspólnej polityki rolnej. Jednym ze świadków …

więcej…

Wywiad z Bożeną Błaszczyńską

W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) przepracowałam 45 lat, od roku 1974 do 2018 przechodząc różne szczeble swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczęłam w 1974 roku w Rejonowym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Minikowie …

więcej…

Wspomnienia Bolesława Konitza z pracy w Minikowie

Bolesław Konitz pracował w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego prawie trzydzieści lat, głównie w dziale doradztwa rolniczego, później metodyki i organizacji pracy. Był też aktywnym działaczem branżowego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP …

więcej…

Spotkanie doradców w Inowrocławiu

W bieżącym roku w Polsce obchodzony jest jubileusz 100-lecia publicznego doradztwa rolniczego. W związku z tym w naszym Ośrodku zaplanowano szereg działań, by włączyć się w krajowe obchody. Jednym z elementów są spotkania z emerytowanymi pracownikami …

więcej…

Wywiad z Januszem Wojciechowskim

Przed podjęciem pracy w doradztwie rolniczym ukończyłem roczny staż pracy w Wytwórni Pasz Bacutil w Golubiu-Dobrzyniu w 1970 roku i kurs Technologów Wytwórni Pasz. Następnie byłem zatrudniony w Powiatowej Stacji Kwarantanny …

więcej...